Vaše společnost si letos připomíná sedmdesát let od založení. Co toto výročí dneska pro DUP znamená?

Sedmdesátiny jsou potvrzením životaschopnosti, ne každá firma se podobným výročím může pochlubit. Družstvo dokázalo přežít změny ekonomického systému, časy prosperity i časy dramatického útlumu a ztrát východních trhů. Sedmdesátileté jubileum dává příležitost si tyto skutečnosti uvědomit, zavzpomínat a případně i vzít ponaučení.

Takže ten původní nápad vašich předchůdců na založení družstva nebyl rozhodně špatný…

Je dobré připomenout, že na počátku, ještě během války, se v Pelhřimově formovala skupina lidí, kteří vyráběli dárkové předměty, ty pak v rámci tehdejších možností prodávali a ze získaných prostředků podporovali lidi, kteří podporu právě ve válečném období potřebovali. Po osvobození se řemeslníci, družstvo zakládalo tehdy třicet členů, zaměřili na výrobu různých výrobků ze dřeva. Brzy ale zjistili, že je takový výrobní program neuživí, tak se pustili do výroby různých souprav hygienických potřeb, po nichž byla poptávka. Takže se tady tehdy začaly vyrábět cestovní soupravy s holením, štětcem a nůžkami, tehdy se jim říkalo neceséry. Čas prověří každý podnikatelský nápad a tento se opravdu ukázal jako proveditelný a životaschopný. Ani nevadí, že původní záměr se na trhu moc neujal, důležité bylo, že se založená firma dokázala být dostatečně pružná a dokázala pružně reagovat na potřeby trhu.

Byl vámi popisovaný výrobní program úspěšný?

Byl, našel si své zákazníky. V roce 1949 se tehdejší šéfové družstva rozhodli pro rozšíření výrobního programu tak, aby družstvo samo mohlo vyrábět i kovové nástroje do těchto hygienických souprav. Tak vznikla provozovna v Novém Rychnově, původně dílna z bývalých maštalí. Družstvo tam zahájilo vlastní výrobou manikúrních nůžek, pilníčků a pinzet a výroba manikúrních souprav vydržela jako jedna z hlavních výrob do současnosti. Později se sortiment kožené galanterie dále rozšiřoval na obchodní kufry a další výrobky a firma postupně rostla.

Jak se za těch sedmdesát let vámi vyráběná kožená galanterie a manikúry změnily?

Změnil se design a rozšířilo se více používání nových materiálů, jako umělé kůže, nylonové textilie a plasty. V případě manikúr prošly mírným vývojem i manikúrní nástroje, ale také se modernizovaly obaly, pouzdra. Nešlo ale o žádné převratné změny, popsal bych to jako mírný pokrok v mezích technologií. Kovové nástroje, například pilníky, doplnily pilníky skleněné, větší prostor dostaly umělé hmoty. Protože se snažíme držet krok s módními trendy, musíme sledovat módní barvy i vývoj materiálů. Proto jezdíme každý rok na zahraniční i domácí veletrhy, kde lze tyto módní trendy zaznamenat.

Jak se DUP vyrovnal s ekonomickými změnami po roce 1989?

Ekonomické a společenské změny po roce 1989 měly na DUP velký dopad. Firma měla tehdy přes tisíc zaměstnanců ve všech svých provozech, které byly tehdy kromě Pelhřimova a Nového Rychnova třeba v Košeticích, Červené Řečici, Nové Cerekvi, těch provozoven bylo přibližně deset. Dneska působíme už jen v Pelhřimově a Novém Rychnově. Změnila se rovněž odbytiště. Před rokem 1989 jsme vyváželi hlavně na východ, zejména do Sovětského svazu. Tento trh na začátku devadesátých let zkolaboval, takže došlo k brutální redukci zaměstnanosti na zhruba desetinu původního počtu. A také k postupnému rušení všech venkovských provozoven, kromě zmíněných dvou.

V té době také docházelo ke štěpení původního komplexu, osamostatňování některých činností…

Ano, tehdy tady vznikaly firmy, obvykle vytvořené bývalými zaměstnanci, které se staly de facto první bezprostřední konkurencí pro původní DUP. Ale to se dělo vlastně všude, v nejrůznějších oborech.

Komu dneska své výrobky prodáváte, kam vyvážíte?

Hlavně na západ, do Německa. Snažíme se udržet i postsovětský trh, hlavně Ukrajinu, kde máme poměrně významného partnera, nicméně současná situace na Ukrajině není dobrá. Navíc spotřební produkty, které vyrábíme, nejsou v téhle době příliš poptávány. Zkoušíme se dostat zpět do Kazachstánu, do Běloruska i do Ruska.

Jak se vyrovnáváte s tlakem na stále výraznější ekologii průmyslové výroby?

Sami na ekologii výroby klademe důraz, její dopad na životní prostředí hlídáme, zajímá nás. Abychom negativní vliv naší výroby na životní prostředí dále snižovali, tak investujeme do nových technologií. Loni jsme modernizovali naši neutralizační stanici v Novém Rychnově, kde máme galvanovnu. Na ekologii máme odborníky, věřím, že i z téhle stánky máme výrobu pod kvalitní kontrolou.

S obdobím svobodného podnikání se objevil také fenomén sponzoringu. Koho podporuje DUP?

Sponzorujeme velké množství neziskových aktivit v oblasti kultury, sportu, sociální pomoci a spolkového života. Mezi akce podporující společenský a kulturní život patří PoutníkFest, Den otevřených dveří pivovaru, podpora filmového festivalu Jeden svět, plesů a místních kulturních událostí. V rámci možností družstvo finančně nebo materiálně podporuje sporty, jako jsou hokej, fotbal, florbal, cyklistika a další sporty. Další podpora míří mezi zdravotně postižené a na rozvoj zájmové činnosti hasičů, myslivců a jiných spolků. Protože vyrábíme díly pro rehabilitační průmysl, tak jsme již několikrát věnovali invalidní vozíky, například místní nemocnici, centru pro pomoc tělesně postiženým.

Vybíráte si v oblasti sponzoringu partnery sami, nebo oni oslovují vás?

Většinou to je tak, že žadatelé o podporu osloví nás. Pokud se spolupráce ukazuje jako úspěšná, tak ji rozvíjíme. Naší sponzoringovou strategií je právě diverzifikace a podpora menších akcí.

Posledních patnáct let vlastní společnost DUP pelhřimovský pivovar. Co tato symbióza přinesla?

Pro DUP to tehdy byla velká výzva. Přece jen šlo o vstup do podnikání v úplně odlišném oboru. Nicméně tato podnikatelská diverzifikace firmu posílila, byl to krok správným směrem. Posílilo to ekonomickou stabilitu družstva.

Takže tohoto kroku dnes nelitujete…

Určitě jsme rádi, že jsme se k akvizici pivovaru odhodlali a úspěšně ji uskutečnili. Pivovar na tom tehdy nebyl dobře, a to co se týče kvality i výstavu piva. Tehdy činil výstav pivovaru zhruba 20 tisíc hektolitrů za rok, v současnosti se blížíme k 50 tisícům hektolitrů a pivo Poutník je žádané nejen v nejbližším okolí, ale stále více na Moravě, a zejména v Brně.

Jaké vy osobně pijete dneska pivo?

Samozřejmě poutníka. Ale protože chci mít přehled o pivním trhu, tak se zajímám i o to, s čím přichází konkurence. Zkušenost je taková, že obliba pelhřimovského piva roste, což je jenom dobře. Poutník je považován znalci za vyvážené a dobře pitelné pivo.

DUP byl oficiálně založen 22. července 1945, společnost oslaví sedmdesátiny už v sobotu 6. června. Jak budou tyto oslavy vypadat?

V areálu společnosti v Pelhřimově uspořádáme den otevřených dveří, takže počítáme, že se přijdou podívat zájemci z řad bývalých zaměstnanců, jejich rodinní příslušníci i lidé z ulice. Hlavní oslava s hudbou a tancem se pak uskuteční odpoledne v kulturním domě Máj.