Již pošesté pomyslnou zlatou medaili v kraji získalo město Humpolec.

„Očekávali jsme, že v letošním sedmém ročníku nastanou změny v umístění, protože nic netrvá věčně, podmínky výzkumu i statistická data se mění a Humpolec dosud z šesti ročníků pětkrát vyhrál. A nyní pošesté. Velice mě těší, že laťka, kterou Humpolec nastavil, je stále vysoko," zmínil starosta města Jiří Kučera.

Humpolci k vítězství dopomohly vysoký počet firem 
a podnikatelů, nízká nezaměstnanost či nízké poplatky související s podnikáním. Humpolecký starosta dodal, že výsledky výzkumu pravidelně představitelé města vyhodnocují a snaží se silné stránky ještě více posílit a ty slabé naopak odstranit.

Úspěchu v krajském kole Města pro byznys dosáhl 
i Pelhřimov, který, jako loni, dosáhl na druhou příčku. „Pro Pelhřimov je zatím druhé místo v tomto výzkumu nejlepším umístěním," poznamenal místostarosta města Ladislav Med. Pelhřimov se může chlubit nejvyšším podílem podnikatelů v kraji 
a čtvrtým nejvyšším podílem firem. Je zde vůbec nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost a radnice má nejnižší náklady na dluhovou službu.

Dopravní spojení

Na šestém místě se v krajském kole srovnávacího výzkumu umístil Pacov. Podle informací od starosty města Lukáše Vlčka dosáhl Pacov nejlepšího umístění v letech 2009 a 2012, kdy v kraji skončil na druhém místě. V roce 2012 byl navíc vyhodnocen jako celostátní vítěz elektronické komunikace radnic.

„Hodnocení výzkumu Město pro byznys odráží určité komparativní výhody některých regionů, především mám na mysli regiony s výhodným dopravním spojením. Pacovsko tímto regionem nikdy nebude, dálnice či jiné významné tahy se nám vyhnuly. V hodnocení si tedy zachováme určitý standart," přemítal Vlček.

Doplnil, že naopak výhodami Pacovska jsou nižší náklady na podnikání, například nižší ceny pozemků či vodného a stočného. Z celostátního hlediska se pak tento region může pochlubit podprůměrnou mírou nezaměstnanosti a kvalifikovanými odborníky v oboru strojírenství, zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu.

Vyhlášení výsledků celostátního kola výzkumu Město pro byznys se uskuteční 
v úterý. Pozvaní na něj jsou město Humpolec, loňský vítěz, a Pelhřimov.