V souvislosti s ním možná dojde ke zjednosměrnění přilehlé ulice. „Opravili jsme a loni zpřístupnili tamní Nápravníkovo stavení a čtvrť Zichpil nyní funguje jako skanzen, který se může pochlubit také třeba unikátním tolerančním kostelíkem. Do budoucna předpokládáme, že by zde společnost Castrum mohla pořádat kulturní akce zaměřené na historii, například historické trhy. Kvůli tomu by ale bylo vhodné omezit v těchto místech množství projíždějících aut, proto jsme se nejprve soustředili na zdejší dopravní situaci," uvedl humpolecký místostarosta Roman Brzoň.

Hlasování v anketě

Právě v těchto dnech se mohou obyvatelé města vyjádřit, který návrh řešení situace se jim zdá nejlepší. V anketě na webových stránkách města mohou hlasovat pro jednu ze tří variant – pro žádné omezení dopravy, nebo pro zjednosměrnění provozu, a to buď umístěním zákazu vjezdu z Jihlavské ulice, či z druhé strany u vstupu na hřbitov.

Diskutovat je přitom možné na internetové adrese vas-nazor.cz/humpolec.html, zatím tam ale nikdo veřejně záměr nekomentoval.

„Hlasoval jsem pro druhou možnost, protože zakázání vjezdu z Jihlavské ulice mi připadá jako nejlepší řešení. Tato jednosměrka by pro auta vyjíždějící z města přirozeně navazovala na tu v Příčné ulici, která vede z Horního náměstí kolem radnice a finančního úřadu," vysvětlil místostarosta.
Podle včerejších údajů tato varianta v anketě zatím vítězí. Z dvaadvaceti hlasujících se jich pro ni rozhodlo třináct, dalších osm hlasovalo pro neomezování dopravy, jeden člověk je pro zákaz vjezdu u vstupu na hřbitov.

V tomto roce je podle slov Romana Brzoně v plánu vypracování projektu Parku Zichpil. „Poté bude záviset na zastupitelích, zda jej podpoří. K provedení úprav by mohlo dojít nejdříve příští rok," dodal. Jak prozradil, v projektu se počítá například se změnou doposud průjezdné komunikace vedle tolerančního kostela na cestu pro pěší.

Obecně prospěšná společnost Castrum, která Skanzen Zichpil provozuje, nápad zřídit park vítá. „Plánujeme skanzen nějakým způsobem oživit a určitě rádi využijeme možnosti uspořádat tu nějakou historickou akci," podotkl ředitel společnosti Pavel Koubek. Castrum má do správy zapůjčený toleranční kostelík a je nájemcem Nápravníkova stavení, které je jediným domkem ve čtvrti, jenž se zachoval v původní podobě. „Ostatní byly zbourány či přestavěny, proto je Nápravníkovo stavení tak unikátní," uzavřel Koubek.