Jaká byla vaše cesta předtím, než jste se dostal do Kostelce?
Společně s Petrem Cingrem jsme přišli z petrochemického průmyslu. Pracovali jsme v Chemopetrolu.

Jaký byl důvod takovéto změny oboru?
Nabídli jsme spolupráci Andreju Babišovi. Masokombinát vlastněný Agrofert Holdingem vykazoval ztrátu ve výši 196 milionů. Naším úkolem bylo tento negativní trend odvrátit.

A daří se vám to?
Věřím, že za rok 2007 dosáhneme kladného hospodářského výsledku. Takže ano.

Čím jsou kostelecké uzeniny výjimečné?
Určitě sortimentem a kvalitou našich výrobků. Máme přes tisíc druhů výrobků a trvale nabízíme vysokou kvalitu našich produktů. Tím se může pochlubit málokdo.

S čím do nového křesla přicházíte? Jaký je váš cíl?
Cílem v mé nové funkci je zejména začít se soustředit na koncového zákazníka.

Dřív tomu tak nebylo?
Historicky Kostelecké uzeniny řešily problém samotné existence firmy a krátkodobá rozhodnutí byla prioritou před samotnou dlouhodobou koncepcí firmy. Dnes to vnímáme jinak, je potřeba zaměřit se především na zákazníka a na jeho potřeby. Je to o tom, přesvědčit spotřebitele, že Kostelecké uzeniny jsou firma, která vyrábí kvalitní uzeniny s širokým sortimentem a nadstandardní kvalitou. To nás před konkurencí posílá dopředu.

A jaké jsou další priority firmy?
Chceme zvýšit podíl na trhu drůbeže a uzenin. Díky našemu modernímu závodu můžeme zvýšit také kapacitu. Dnes vyrábíme denně 100 tun uzenin. Chceme to navýšit na 150 tun.

Jaký je současný stav u jednoho z největších zaměstnavatelů na Jihlavsku?
Probíhá rozsáhlá restrukturalizace podniku, kterou chceme dokončit.

Kdy změny začaly?
Tyto procesy začaly v minulém roce.

Co bylo důvodem?
Chyběl například systém kontrolních mechanismů nebo výběrových řízení. Chyběla také strategie, jak obchodní tak výrobková. Chtěli bychom tyto projekty dokončit a být stabilním hráčem na trhu.

Jaké změny jste tedy učinili?
Základní kroky byly nastaveny v roce 2007, které nyní dokončujeme. Provedli jsme kompletní redesign celého portfolia včetně našeho loga „Labužníka s párkem“. V roce 2008 chceme zavést nové inovační výrobky.

Jaké?
Například zavádíme program „připraveno k pečení“. Jedná se o program, který by spotřebiteli měl zejména ušetřit čas a zároveň nabídnout kvalitní stravu v podobě hotového produktu.

A kdy se objeví na pultech?
Na trh vstoupí nová série výrobků kolem března.

Budou ještě další nové výrobky?
Ve spolupráci s doktorkou Kateřinou Cajthamelovou, která je známa z pořadu „Jste to, co jíte“, připravujeme také dětský program. Cílem je vyrábět chutné a zdravé jídlo pro děti.

Nastanou po vašem nástupu nějaké změny?
Například je potřeba historicky změnit kulturu v celé naší firmě.

V jakém smyslu se bude firemní kultura měnit?
Jedná se o balík opatření. Cílem je především motivovat naše zaměstnance k vyšší totožnosti s firmou. Ještě si nejsem jistý, že máme všechny zaměstnance loajální.

Máte zaměstnanců dostatek, nebo hlásíte podstav?
Problém s nedostatkem lidí máme. Schází nám přibližně padesát až sedmdesát lidí.

Budete dělat rozsáhlejší náborovou kampaň?
Chceme zavést junior program, ve kterém chceme navázat spolupráci s „učňáky“ a zároveň mít možnost podchytnout zájem o obor řezníka či uzenáře už od základní školy.

Jak dál získáváte pracovní sílu?
Pracujeme s úřady práce i personálními agenturami. Je to stále větší potíž a trápí nás to. Děláme například náborové kampaně na školách po celém okrese.

A co stávající zaměstnanci? Polepší si?
Chceme posílit motivační složky. Nebude se ale jednat o paušální navýšení platů. Klíčové lidi si chceme určitě udržet.

Sedm družstev proti vám před rokem v Jevišovicích na Znojemsku udělalo kartelovou dohodu. Dohodla se, že vám navýší cenu kuřat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jim vyčíslil pokutu přes 14 milionů. Jaká je situace nyní? Jsou družstva stále vašimi dodavateli?
Od Jevišovic bereme dál. Je to náš významný dodavatel. Jejich řešení sice nebylo v pořádku, ale spolupracujeme i nyní.

Kostelcem hýbala i další kauza. Obvinění bývalých manažerů z tunelování společnosti. Jaká je atmosféra ve firmě nyní, když byli manažeři nedávno zproštěni viny?Pevně věřím, že se jednalo o spor mezi minoritními akcionáři a bývalým vedením. Negativním způsobem to Kostelecké uzeniny neovlivnilo, ale naopak vyšlo najevo, že bývalé vedení chybu neudělalo.

Historie firmy

1917 - Založena Továrna na výrobu uzenin a konzerv v Kostelci.
1992 - Vznik a. s. Kostelecké uzeniny.
1996 - Dokončena výstavba nových jatek. Dokončena výstavba biologické čističky odpadních vod. Dokončena výstavba spalovny tříděných odpadů.
1998 - Získání certifikátů pro vývoz do EU. Dokončena výstavba nové expedice.
2000 - Zahájení provozu reexpedičního skladu ve Staré Vsi u Ostravy. Investiční pobídka vlády k výstavbě nové masné výroby.
2001 - Rozšíření výrobny tepelně neopracovaných salámů. Závod Drůbež - přístavba výroby polotovarů.
2002 - Závod Jatky CZ 100 - přístavba porcovny a balírny masa a šaten. Závod Drůbež CZ 966 - vybudování porcovny 2 a šaten.
2003 - Zahájení provozu reexpedičního skladu v Dýšině u Plzně. V závěru roku společnost AGROFERT HOLDING, a. s., která je mimo jiné majoritním vlastníkem společností Maso Planá a. s. a Masna Studená a. s., odkoupila od Maso uzeniny, obchodní družstvo Kostelec 34 % akcií společnosti Kostelecké uzeniny a. s. Tímto byly vytvořeny předpoklady pro integraci a specializaci v oblasti výroby a zpracování masa a masných výrobků.
2004 - Začátkem roku získáno povolení na otevření zastoupení v Rusku. Dokončena 1. etapa výstavby nové masné výroby. Celková současná plocha areálu Kosteleckých uzenin je 155 777 m².
2005 - Budova Nové masné výroby - Kostelecké uzeniny a. s. získává titul Prestižní stavba Vysočiny 2004 v kategorii Stavby pro průmysl a zemědělství.
2006 - Povolení k vývozu do Ruska.