Do konce ledna tak mohou zájemci zasílat své přihlášky do čtvrtého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Hlásit se do soutěže mohou všechny podnikatelské subjekty jakékoliv velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina. „Zatím se nám tu sešlo pět nominací. Více zájemci je obsazena kategorie veřejný sektor ostatní. Z části i soukromý sektor nad 250 zaměstnanců. Na další zájemce se těšíme nejen v těchto kategoriích, ale také v kategorii soukromý sektor do 250 zaměstnanců a v kategorii obce,“ sdělila vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina Ivana Hanáková Kosourová.
Poslední možnost zaslat do soutěže přihlášku mají zájemci 31. ledna. Z každé kategorie budou oceněny první tři organizace. „Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, je plánováno na 15. dubna v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je spojeno s předáním upomínkového předmětu,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Dodala také, že zpracování a vyhodnocení dotazníků zajistí hodnotící komise prostřednictvím externích certifikovaných hodnotitelů. Rozhodnutí o udělení cen a jednotlivých umístěních je v kompetenci Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Uplynulé ročníky zaznamenaly hojnou účast. „Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 26 subjektů, ve druhém bylo 31 přihlášek a ve třetím se jich sešlo 29. V předešlých ročnících byl tedy zájem potvrzen. Věříme, že se zvedne i v letošním čtvrtém ročníku,“ přemítala Jitka Svatošová.

Společenská odpovědnost firem označuje takový způsob dobrovolného jednání podniku, který zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku.
Společensky odpovědné firmy staví na první místo dodržování postupů, které mu přikazují legislativní předpisy, a nad jejich rámec dlouhodobě uplatňují odpovědné, etické chování vůči svému okolí. „Považujeme za svou povinnost umožnit podnikatelským a veřejným subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity široké veřejnosti. Ukázalo se, že v Kraji Vysočina jsou desítky takových organizací a jsem přesvědčen, že takových, které mohou být dobrým příkladem pro ostatní, je i mnohem více. Jen je třeba dát o sobě vědět,“ uvedl k soutěži hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kategorie a podkategorie soutěže:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců
b) veřejný sektor:
b1) obce
b2) ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.)