Průzkumu se zúčastnilo sedm desítek významných firem z celého kraje, mezi nimi patnáct firem z Pelhřimovska.
Průmyslové závody by na Vysočině aktuálně potřebovaly přijmout 810 lidí.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích řeší třeba firma STATUS stavební, která sídlí v Humpolci, avšak působí v rámci širšího regionu. „Učňovské školství vychovává málo řemeslníků, je to celospolečenský problém. Přitom kvalifikovaní topenáři, tesaři, pokrývači nebo vodáci, které potřebujeme my ve stavebnictví, se na trhu práce uplatní, a navíc u nás jim vytváříme i velmi dobré pracovní podmínky," podotkl Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva ve stavební akciové společnosti STATUS.

Dvě dvojky

Firma se musí vypořádávat 
s generační obměnou. Kvalifikovaní řemeslníci, kteří přišli v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, začínají odcházet do důchodu. „Máme 180 zaměstnanců a ročně jich odejde do důchodu kolem pěti. Kvalitní náhrada v potřebném počtu ale na trhu práce není, i když třeba humpolecké učiliště připravuje na řemeslo šikovné a kvalitní mladé lidi," dodal Krejčí.

Trvalý zájem o kvalitní pracovníky mají strojírenské firmy, třeba pelhřimovský Conteg. „Máme maximálně automatizované technologie výroby, takže potřebujeme kvalifikované a kvalitní zaměstnance," řekl výkonný ředitel firmy Vít Voláček.
Nedávný průzkum stavu pracovního trhu na Vysočině ukázal, že pro 52,2 procenta firem je nedostatek pracovníků stěžejním limitujícím faktorem pro růst jejich prosperity. Přestože zaměstnavatelé nutně potřebují další kvalitní lidi, průzkum rovněž zjistil, 
že nemálo pracovníků v poslední době odešlo. „Jedním 
z úkolů hospodářské komory na Vysočině je zastavit odliv zaměstnanců," zdůraznil předseda Okresní hospodářské komory Pelhřimov Martin Plachý. Podle něho je navíc potřeba zlepšit vzájemnou informovanost v regionu.

V horizontu dvou let se firmy neobejdou bez 2 206 pracovníků navíc, což odpovídá zvýšení počtu zaměstnanců až o 8,5 procenta.