V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením obsadilo první místo výrobní družstvo Otava Písek. Ocenění předal zástupcům družstev před zahájením jednání valného shromáždění Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva s dobrými ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Dřevozpracující družstvo Lukavec je významným výrobcem řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva s více než padesátiletou tradicí. K prvořadým zájmům družstva patří ekologie a kultivace lesů. Hodnotícími kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci 20118. V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2018 se na třetím místě umístila Oděva Třebíč.