Oficiální prohlášení společnosti:

Společnost Alfatex Móda, s.r.o. ukončuje k 30.9.2008 výrobu pletených oděvů.


Děje se tak po 117-ti letech od zahájení textilní výroby v Pelhřimově a 17-ti letech od transformace státního podniku Modeta na společnost s ručením omezeným Alfatex Móda.


Za roky své existence jsme se díky vysoké kvalitě zpracování vypracovali mezi přední evropské textilní výrobce v oblasti pletených výrobků. Spolupracovali jsme s předními firmami ve Velké Británii, Itálii a Německu. V minulých letech jsme několikrát přistoupili k restrukturalizaci nákladů a zeštíhlení společnosti. To nám umožnilo odolávat všem nepříznivým vnějším tlakům (dovoz levné asijské produkce, zvyšování cen energií, zvyšování mezd a posilování měny).


Od konce roku 2007 však dochází k dalšímu dramatickému posílení koruny vůči ostatním měnám . Stále rychlejší tempo posilování české koruny nás vzhledem k převažujícímu podílu exportu dostalo do pozice, že současné ceny nekryjí ani naše výrobní náklady. Situace na světových trzích neumožňuje potřebný růst cen našich výrobků a proto z důvodu nerentabilnosti výroby jsme nuceni tuto výrobu ukončit.


Výpověď se týká 178 pracovníků z toho 135 v dělnických profesích.