Účastníci konference definitivně rozhodli, že se v soutěžním ročníku 2020/2021 neuskuteční soutěže družstev v kategorii dospělých, které KŠSV řídí. „Tyto soutěže s ohledem na protiepidemická opatření vůbec nezačaly a už se ani hrát nebudou. Pokud to okolnosti umožní, chtěli bychom zorganizovat alespoň dvě kola Ligy Vysočiny mládeže, čas si na ně necháváme do května a června,“ poznamenala předsedkyně výkonného výboru KŠSV Eva Kořínková.

Ostatní body konference vysočinských šachistů projednali delegáti v celkem obvyklém rozsahu. Schvalovali tak třeba zprávu o činnosti za uplynulé období, zprávu o hospodaření nebo rozpočet na letošní rok a zvolili delegáty na republikovou konferenci Šachového svazu České republiky. „Tato konference bude rovněž online, uskuteční se v sobotu sedmadvacátého února,“ upřesnila Kořínková.

S premiérou, kdy se zástupci oddílů i svazu setkali za pomoci počítačové aplikace na síti, byla maximálně spokojena. „Po delší době jsme se zase mohli vidět, i když jen prostřednictvím webových kamer a monitorů. Přesto jsme i za to byli rádi,“ pochvalovala si předsedkyně KŠSV.

A připomněla, že šachisté právě díky zvládnutému přesunu do online prostředí, nemuseli ani v čase pandemie a nouzových stavů sportovní činnost dramaticky přerušit. „I když jen v náhradní podobě, tak jsme mohli hrát online turnaje i s pomocí počítačových aplikací trénovat, zdokonalili jsme se v počítačové gramotnosti,“ vypočítala pozitiva provizória Kořínková. „Přesto se i my moc těšíme, až se zase budeme moci setkávat osobně,“ dodala.

JIŘÍ JÍRA