Přestože košetičtí pořadatelé pistolovou ligu pořád označují jako okresní, soutěž získala za krátkou dobu trvání pověst mezi sportovními střelci daleko za hranicemi Pelhřimovska, takže by jí slušel spíše přívlastek nadregionální. „I v nadcházejícím ročníku počítáme s tím, že k nám budou jezdit sportovní střelci třeba z Jihlavska, Třebíčska nebo Jindřichohradecka, počítáme i s nováčky,“ poznamenal hlavní organizátor ligy a předseda AVZO Košetice František Daniel.

Do nového ročníku nachystali pořadatelé několik změn, zásadní jsou dvě. Při hodnocení se už nebude rozlišovat, zda je střelec registrován v klubech AVZO (nástupnická organizace někdejšího Svazarmu), nebo nikoliv. Výsledky se tak budou počítat už jen podle ráže použité pistole. „Místo dosavadních čtyř kategorií zůstanou pouze dvě,“ potvrdil František Daniel.

Střílet se tak bude jednak velkorážnými pistolemi s ráží od 7,62 do 9,65 milimetru a pak sportovními (malorážnými) pistolemi s ráží 5,6 milimetrů. „Druhou novinkou je, že se v obou kategoriích bude střílet i u nás v Košeticích jednoruč. Ještě loni byla možnost střílet v kategorii velkorážné pistole obouruč, což někteří střelci využívali, někteří nikoliv. Úprava vychází z propozic na jiných střeleckých soutěžích, kde se velkorážnými pistolemi střílí pouze jednoruč,“ poukázal na úpravu pravidla František Daniel.

Loni bylo ve střelecké pistolové lize na košetické střelnici klasifikováno celkem jedenačtyřicet sportovní střelců, deset z nich soutěžilo jak s velkorážnou, tak se sportovní pistolí. Jiří Matys z Pelhřimova dokonce obě kategorie mezi střelci neregistrovanými v AVZO vyhrál a podle zisku bodů by měl patřit k favoritům i letos. Mezi registrovanými se z prvenství ve střelbě z velkorážné pistole radoval Filip Kuzdas, se sportovní pistolí to střílelo nejlépe Petru Šedivému.

Pistolová liga 2019

(termíny na střelnici v Košeticích)

1. kolo: sobota 4. května

2. kolo: sobota 25. května

3. kolo: sobota 20. července

4. kolo: sobota 17. srpna

5. kolo: sobota 21. září

Podzimní výstřel (nesoutěžní) spojený s předáním cen: sobota 12. října