Součástí jejich rokování je i vyhlášení nejlepšího atleta za uplynulý rok tzv. „Grand prix 2009“. Tím se stal sprinter Luboš Novák.

Nezbytným každoročním doplňkem této sešlosti je i vydávání atletické ročenky, která podrobně mapuje dosažené sportovní výkony všech závodníků a družstev dle jednotlivých kategorií v hale a na dráze, překonané oddílové rekordy a rekordy stávající.

Celé zhodnocení jejich činnosti za loňský rok provedl předseda oddílu a dosud ještě aktivní závodník Pavel Zajíc. Ve svém vystoupení se zaměřil nejen na závodní činnost dospělé a mládežnické základny, ale podrobně rozebral ekonomickou situaci klubu a nastínil budoucí záměry a aktivity atletického oddílu.

„Umístění v II. lize dospělých nebylo tak úspěšné jako v roce předešlém. Muži obsadili po boji až šesté místo a do posledního kola bojovali po slabším vstupu do soutěže o vyhnutí se sestupové baráži, což se jim nakonec úspěšně podařilo. Horší situace nastala již tradičně v kategorii žen. Ty obsadily jasně poslední místo, přičemž zde se plně projevuje déle trvající nedostatek kvalitních závodnic. Všeobecně musím s lítostí konstatovat mírný ústup z vydobytých pozic, ať už způsobený zraněním klíčových závodníků nebo nižší výkonností či různorodou absencí při ligových závodech. Na lepší časy se snad blýská v mládežnické kategorii, kde se nám podařilo nastartovat zájem malých dětí o atletiku. Zde se ovšem zase potýkáme s kritickým nedostatkem trenérů, kteří by tyto mladé nadšence aspoň pravidelně dvakrát týdně odborně zasvěcovali do tajů disciplín královny sportu.“

Pár slov muselo samozřejmě patřit financím: „V oblasti ekonomiky to nemá dnes lehké žádný sport, náš oddíl atletiky nevyjímaje. I my bojujeme permanentně s nedostatkem financí a musíme se uskrovňovat, jak jen to jde. Přesto musím konstatovat, že se nám s vypětím sil daří udržovat vyrovnaný rozpočet a to díky všem našim sponzorům a zejména městu Pacov, které se významnou měrou podílí nejen na investičních akcích a na zkvalitňování našeho krásného sportovního stánku, ale i finančně podporuje naši činnost. Všem chci touto cestou za jejich nezištnou pomoc poděkovat,“ nechal se slyšet Pavel Zajíc.

A co čeká oddíl po stránce organizační v následujícím roce? Kromě již tradičních mítinků jako jsou Běh o pohár století, Cena Města Pacova v hodu diskem, Cena Pacova ve vícebojích, musí výbor komplexně zajistit 2. kolo II. ligy mužů a žen, krajské kolo Kinderiády a pak celou řadů závodů krajského nebo regionálního charakteru.

Na závěr setkání předseda klubu Pavel Zajíc slavnostně vyhlásil i nejlepšího atleta oddílu za rok 2009. Na trůn po napínavém boji poprvé usedl sprintér Luboš Novák, na druhém místě skončil vícebojař Radek Vítovský a třetí příčku vybojoval běžec Petr Holenda.

(lno)