Operační střediska nepřetržitě koordinují nasazování policejních sil a prostředků v mimořádných situacích. Pracovníci mají přehled, kde se aktuálně nachází hlídky po celém kraji a v případě potřeby pak mohou o pomoc požádat i hlídky ze sousedních krajů. „Typickým příkladem je pronásledování pachatelů, kteří ujíždějí z místa činu,“ vysvětlila mluvčí Dana Čírtková.

Policisté na krajském IOS založili za loňský rok v informačních systémech 32 198 akcí. „V průměru na jeden měsíc tak připadalo celkem 2 683 založených akcí. Největší počet případů - 3 090 - museli řešit operační důstojníci loni v srpnu,“ uvedla Čírtková. Průměrný dojezdový čas hlídky na místo byl loni necelých sedm minut. Nejkratší byl přitom v prosinci, kdy to bylo v průměru čtyři minuty a devatenáct vteřin.

Operační důstojníci zároveň zajišťují obsluhu linky tísňového volání 158. „V loňském roce policisté v našem kraji přijali na lince 158 celkem 46 332 hovorů, kdy průměrný počet na jeden měsíc činil 3 861 hovorů,“ řekla Čírtková a dodala, že jen během 12. prosince bylo přijato zhruba šestnáct set hovorů, desetkrát více než jiné dni. „Hovory se týkaly zejména oznámení spojených s neprůjezdností dálnice D1 a dalších komunikací v Kraji Vysočina,“ podotkla mluvčí. Policisté musí být empatičtí, setkávají se ale i se zneužíváním linky, které lze následně postihnout.

Samostatným pracovištěm IOS je pult dopravy, kde se sbíhají všechny aktuální informace o dopravních událostech a dopravních nehodách na devadesátikilometrovém úseku dálnice D1 i na ostatních silnicích. Policisté zde vkládají dopravní informace do systému CDI2, který pak využívají především řidiči pomocí různých aplikací například v mobilech, navigacích nebo tabletech.

IOS v podmínkách policie v Kraji Vysočina funguje od ledna roku 2007 a v roce 2014 prošlo zásadní modernizací. Nyní čítá dvanáct pracovišť plus dvě atypická pracoviště pro řešení mimořádných událostí. Středisko zaměstnává osmatřicet policistů a také tři občanské pracovníky, kteří pomáhají s administrativou a pracují s policejní databází.

„Policisté sloužící na operačním středisku musí být velice zkušení a musí dokázat i s minimem prvotních informací, které získají od oznamovatele, rychle a především odpovědně rozhodnout o správném postupu,“ řekl vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina Dušan Vybíral. Jedná se jednoznačně o jednu z nejnáročnějších služeb v rámci policie.