Při manévru se převrátil valník, z něhož se skutálela přímo doprostřed rušné křižovatky hnojivová nástavba. Část kapaliny unikla do příkopu. Místo zůstalo průjezdné jen se zvýšenou opatrností.