Tragická situace, při níž nešťastnou roli sehrály vteřiny, dělící mezi životem a smrtí. Takový dojem zanechávají okolnosti celého případu. Dvě kamarádky byly domluveny, že se sejdou na kole u obce Vystrčenovice ke společné vyjížďce.

Když se spatřily, jak jedou proti sobě po silnici, jedna náhle a bez rozmyslu odbočila, aby přejela na druhou stranu vozovky ke své kamarádce. V tu chvíli ale projíždělo kolem osobní auto a dívku srazilo tak nešťastně, že byla prakticky okamžitě mrtvá. Podle obžaloby jel řidič příliš rychle.

Zazněly také emoce

Soudní přelíčení, které v Jihlavě probíhalo, mělo velmi emotivní chvíle. To když jako svědkyně předstoupila šestnáctiletá dívka, ke které její kamarádka onoho dubnového dne letošního roku na silnici náhle odbočila.

V první chvíli nebyla kvůli pláči vůbec schopná vypovídat, takže jí soudce Vladimír Sova umožnil odejít ven před soudní síň, aby se psychicky zotavila. Obžalovaný šestadvacetiletý mladík z Telče vylíčil okolnosti případu, aniž by popíral, jak se celá událost odehrála: „Jel jsem za svojí přítelkyní z Nové Říše do Telče. Asi po dvou kilometrech jsem si všiml tří za sebou jedoucích cyklistů. Zároven jsme si všiml, že kousek dál v protisměru jede jedna cyklistka.“

Rozhled prý měl řidič dobrý, v protisměru nic nejelo, proto začal předjíždět. Aniž by však snížil rychlost vozu. „Najel jsem si tak, abych měl z obou stran dostatečný odstup. Ve chvíli, kdy jsem předjížděl třetího a druhého cyklistu, tak první cyklistka začala přejíždět do druhého jízdního směru, aniž by jakkoliv ukázala, nebo se ohlédla. V tu chvíli jsem začal prudce brzdit, přemýšlel jsem, jestli to nešlo strhnout na jinou stranu, ale z obou stran byli cyklisté. Potom došlo k nárazu,“ popisuje okolnosti havárie řidič.

Jeho popis událostí se v podstatě shodoval s líčením svědků, dvou manželů, kteří byli těmi cyklisty, kteří náhodou jeli kousek za nešťasnou dívkou. „První, co jsem zaznamenala bylo, že dívka jedoucí před manželem zavrávorala a pak začala přejíždět komunikaci na druhou stranu. Podle hučení jsem odhadovala, že auto jede rychle. Od té doby už na kole nejezdím. Po nárazu kolo letělo více do pole a cyklistka udělala několikametrový přemet a zůstala na silnici,“ popisovala svědkyně nehodu, jíž byla svědkem a kvůli které od té doby už na kolo sama prakticky nesedla.

Řidič, který dívku srazil, je shodou okolností spolužákem této svědkyně z prvního stupně základní školy. Od nešťastné události spolu však prý nemluvili. Že by kvůli známosti mohli být svědkové s řidičem domluvení na popisu událostí před soudem, patrně vylučuje svědectví kamarádky zabité dívky, ke které v osudný den přejížděla silnici.

„Byly jsme domluvené, že se setkáme a že si pojedeme naproti. Zamávaly jsme si a pak přejížděla za mnou na druhou stranu. Volala jsem na ni ať stojí, že jede auto. Po srážce jsem slezla z kola a volala záchranku. Myslím, že auto jelo rychle, podle toho jak se přibližovalo,“ uvedla k celé havárii.

Jsou dva posudky

Na podstatě události se tedy shodují jak svědkové, tak řidič vozu. Ten se však na rozdíl od názoru státního zástupce necítí být nehodou vinen. Podle prvního znaleckého posudku však jel řidič vozu příliš rychle (cca 103 km za hodinu). Kdyby jel pomaleji, prý by dívka stihla vozovku přejet. Obžalovaný však spolu se svým obhájcem nechal vypracovat svůj znalecký posudek, který má stanovisko poněkud jiné.

„První znalec používal metodu, která nebyla schopná zajistit místo střetu. Navrhuji, aby znalec byl vyslyšen. Nesouhlasím také s jeho závěrem o rychlosti poškozené cyklistky. A mám také zcela zásadní námitku proti tomu, jakým způsobem byl zaměřen plán zakřivení silnice ve znaleckém posudku,“ uvedl obhájce obžalovaného, podle kterého druhý znalecký posudek říká, že nehodě by nešlo zabránit ani v případě, že by vůz jel rychlostí 50 kilometrů za hodinu.

Soudce Vladimír Sova hlavní líčení odročil na 11. říjen, kdy budou vyslechnuti oba autoři znaleckých posudků. Rozhodnutí o vině řidiče v tragickém případu úmrtí mladé dívky tak dosud nepadlo.