Nepřeberné množství slibů už jsme ale zažili vícekrát a ze zkušenosti víme, že celkovou situaci ve státě se podařilo jen zřídkakdy radikálně změnit. Neházím flintu do žita, ale obávám se, že ani tyto volby se na osudu Čech  výrazně nepodepíšou.         

Soustředím se tedy na věci, které mi mohou něco přinést. A je jedno, že jde jen o hezký pocit na duši. Těším se třeba na kulturní akce, na něž jsem i přes tradiční nápor dokázala sehnat lístky. Jednou za všechny je představení Caveman, komediální  one-man show porovnávající ženský a mužský pohled na život a na svět, která začátkem října zavítá do Humpolce.

Sice jsem představení už viděla několikrát, bohužel jsem ale skálopevně přesvědčená, že pro mě bude mít větší přínos než výsledek letošních voleb.

Karolína Hovorková