Ale takový znak může být větším přínosem než posekaná tráva. Obci totiž přináší identitu. Obyvatelé, jejichž místo bydliště se honosí vlastním znakem, bývají na symboly své domoviny stějně pyšní jako na ty státní . Zvláště když si mohou podobu znaku sami vybrat nebo se na jeho vzniku jakkoliv jinak podílet.

A příbuzným nebo přátelům z okolí pak mohou hrdě vyprávět, proč jejich znak nese zravna motiv supa, medvěda nebo třeba obilního snopu.
Sekačka se může za čas rozbít, ale znak přetrvá léta.