Nečiší z toho zrovna sympatie k nejrůznějšímu papírování, kterého vedením obcí a měst zvláště v době spousty projektů a programů Evropské unie, řekla bych, razantně přibývá.

Připomíná mi to oblíbenou pasáž z knihy Stopařův průvodce Galaxií o mimozemské rase Vogonů, která si na byrokracii také zakládá. „Nehnuli by prstem ani pro vlastní babičku, kdyby ji chtěla spolknout žravá blátotlačka z Traalu, pokud by neměli písemný příkaz, vyhotovený se dvěma kopiemi, poslaný shora, odeslaný zpět, vrácený k doplnění, archivovaný, ztracený, nalezený, podrobený veřejné debatě, znovu ztracený, tři měsíce kompostovaný a na
konec recyklova
ný jako pevný podpalovač."

Byrokratické nároky dnešní doby jsou velké, ale nepropadejte panice!