Před 75 lety otevřeli američtí podni-katelé, bratři McDonaldové, svou první restauraci McDonald's a před 64 lety byla v tehdejší Československé republice a zároveň na světě otevřena v Praze u Apolináře první protialkoholní záchytná stanice.

Počet klientů jediné „záchytky" na Vysočině, té jihlav-ské, se rok od roku zvyšuje. Rekordmanem je šedesátiletý muž z Humpolce, který tam bě-hem necelých deseti let pře-spal už stokrát. Proč se opíjí? To ví jen on sám.

Říká se, že žijeme, a proto jíme a pijeme. Vždyť i Jan We-rich tvrdil: „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vem-
te bič a hůl, to není člověk, to 
je vůl." Domnívám se ale, že se nemusí 
me přejídat hamburgery až k prasknutí a opíjet se do němoty. Všeho by mělo být s mírou.