V Pelhřimově se s nej-různějšími anketami roztrhl pytel, není to tak dávno, co měla veřejnost napovědět, kde
má být umístěno jedno dětské hřiště.

Zvát umělce, o které nikdo nestojí, opravdu smysl nemá, anketa může napovědět. Na druhé straně přináší i nějaká ta rizika. Dobře víme, že podobných anket se účastní často hlavně ti, kteří mají pocit, 
že dokáží mluvit do všeho. Nechci jim onen pocit brát, ale stejně tak bych byl opatrný opírat se právě o názor těchto lidí. Zvolený postup navíc téměř s jistotou vede k výsledku, že už do města nemá šanci zavítat umělec vpravdě novátorský.

Pochybuji, že ti, kteří chtějí chodit na alternativní muziku či divadlo, dají najevo svůj postoj právě prostřednictvím ankety.  
Anketa musí zůstat dobrým sluhou.