Teď tím nemyslím velikány z historie, ale na první pohled možná „obyčejné" lidi. Například František Novák, pětaosmdesátiletý pán 
z Humpolce, který byl nedávno oceněn čestnou medailí našeho kraje. Volný čas věnoval své lásce – hudbě – a významně se tak podílel na kulturním dění v našem regionu.

Takovýchto „pánů Nováků" u nás na Vysočině bezesporu žije více. Jsou to lidé, kterým záleží na tom, aby díky svému nadání obohatili nejen vlastní život, ale i život ostatních. Je velice správné, že si pak za tuto svou dobrovolnou snahu odnesou odměnu, ať už třeba v podobě soukromého poděkování, nebo veřejného ocenění. Spíše než závidět bychom je 
měli obdivovat. A především bychom se jejich úsilím měli nechat sami inspirovat.