Další šok někteří prožili podruhé, když zjistili, že na místě nynějšího nádraží by měl stát nový supermarket 
s dalšími obchody. Ve městě již pátý. Když se nad tím zamyslím, z pohledu laika a oproštěná od emocí, není to úplně nelogický krok.

Vlastník nádraží ušetří peníze, město získá nové a modernější nádra
ží „zadarmo", a my, cestující, beztak budeme dále využívat spíše zastávky ve městě než autobusové nádraží na kopci.

Moc ale nefandím myšlence, že na místě stávajícího nádraží bude zřejmě jakési obchodní centrum. Jenže když doposud nikdo ne-přišel s atraktivnějším projektem? Su 
permarket je    asi lepší řešení než odstavné parkoviště.