Třeba ve chvíli, kdy pan Meidl z Třebíčska vyprávěl, jak jeho otec soustružník přišel o práci a jeho matka byla na mateřské. Nevěděli, co budou dělat, a tak maminka napekla perníky, které zkusili prodávat na pouti. Tehdy si prý vydělali 350 korun. Příběh jako z pohádky má šťastný konec, dnes úspěšně pečou a prodávají perníky a cukroví jako o závod.

Jistě, určitě existují poctiví i nepoctiví podnikatelé, ostatně jako poctiví a nepoctiví dělníci, učitelé, lékaři… Ale copak vždy víme, co za jejich úspěchem stojí? A máme právo jim závidět? Vždyť se do podnikání můžeme pustit také a na vlastní kůži si zkusit, kolik odvahy 
a úsilí je třeba k vybudování úspěšné  firmy vynaložit.