Jedním z důvodů, proč jej UNESCO vyhlásilo, má být skutečnost, že mnoha jazykům, nesoucím kulturní dědictví, hrozí zánik. Nakročeno k tomu mají především ty, které existují jen v mluvené formě, písemnou podobu nemají. Zaniknou totiž úmrtím posledních lidí, kteří těmito jazyky hovoří.

Asi jsem ale raději neměla číst článek na zpravodajském webu, který obsahoval úryvek z maturitní slohové práce jednoho studenta. Napsal: „Z blýžící se my večernímy hodinamy se představitelé města rozloučili…" Teď nevím, jestli je fakt, že čeština písemnou podobu má, tak úplně výhodou, když jsou její uživatelé schopni ji takto prznit.

Snad měly ve čtvrtek korektorky obzvlášť bdělé oko, aby naši čtenáři v pátečních novinách nenašli žádnou chybu. Také dnes si dejme všichni pozor na jazyk!