Polovina z nás vstává hned po prvním zazvonění budíku. Většina bez ranní sprchy. A všední den rodiny v našem regionu začíná před sedmou hodinou, kdy vstává 71 procent obyvatel. Přesně to jsou výsledky nového průzkumu, které byly zveřejněny tento týden.

Výsledky různých průzkumů a anket veřejného mínění jsou jistě zajímavé. A před nadcházejícími komunálními volbami (které se blíží mílovými kroky) jich určitě ještě přibude.

Každopádně, každý den je novým začátkem, novou šancí změnit to, s čím nejsme ve svém životě spokojeni. Proto nebuďme pasivní, neberme každý den jako běžnou nutnost, ale uchopme svoje žití pevně do rukou. Jak kdysi řekl americký spi-sovatel Elbert Hubbard: „Nej-větší chyba, kterou v živo-
tě můžete udě-lat,    je mít po
řád strach,  
že nějakou uděláte."