Neschopnost domluvy a při᠆jetí plné zodpovědnosti v pravý čas je možná obecným problémem naší národní povahy. Každý zná nějaký nesmyslný konflikt na malé vsi, který rozdělil celé generace rodin. 
A Česko má i vysokou rozvodovost, takže každý zná rovněž rozpadlá manželství. Když se neumí domluvit dva lidi nebo několik lidí na vsi, nedivme se, že to pak nejde ani v nejvyšší politice.

A co se týká přijetí zodpovědnosti, české povaze je bližší zpovzdáli něco kritizovat než říci: Tak já do toho jdu, zkusím to dělat líp než ty.
I voličům se asi víc líbí kritika. Proto teď uspělo tolik protestních uskupení. Ta touží mít vliv, ale 
bez odpověd᠆nosti, která bolí.