Představte si tedy vesnici o sto lidech. Aktivních podnikavců, kteří organizují akce pro všechny, je 10 až 15 procent. (Dva z nich to dělají pro kariéru, další dva pro pocit spásy světa, osm s čistým úmyslem). Pak je 35 až 40 procent pasivních, kteří nikam nechodí, přežívají s nejmenším úsilím a největšími výhodami. Demokracii nepotřebují, nemají názor.

Pak je pět procent kritiků, tři z nich to myslí dobře, dva jsou chorobní stěžovatelé. Ti umí vyvolat rozbroje. Většinou kritizují podnikavce, že to dělají špatně. Jde o to, jak se zachová 40 procent vyčkávajících, kteří aspoň trochu přemýšlí a chodí k volbám. Buď se nechají kritikou ovlivnit a spolčí se proti podnikavcům, kteří pak na aktivity rezignují, anebo je podnikavci nadchnou, že začnou pomáhat jim. Přeji vám, ať ve vašem okolí vždy převáží to druhé.

Jan Mazanec