Držitelé výročních rekordmanských cen REKORDMAN ROKU v jednotlivých kategoriích :

Již pošesté je součástí festivalu Pelhřimov – město rekordů vyhlášení výročních rekordmanských cen REKORDMAN ROKU A KURIOZITA ROKU. Pokusů o zápis do České knihy rekordů a Databanky českých a světových NEJ … zaznamenala pelhřimovská Agentura Dobrý den vydávající Českou knihu rekordů v uplynulém roce 407. Z nich mnohé vskutku pozoruhodné.

kategorie REKORDMAN ROKU – MUŽI

Nejdéle na skleněných střepech

Petr Fiedor vydržel ležet na fakírském loži tvořeném skleněnými střepy nepřetržitě po dobu 240 hodin a 4 minut. Během celého pokusu nepřijímal rekordman potravu a v průběhu závěrečných tří dnů si ztížil podmínky tak, že nepřijímal tekutiny, nemohl mluvit, používat zrak ani sluch. Komunikoval pouze pomocí posunků, gest či psaných hesel. Po celou dobu pokusu byl rekordman připoután na fakírské lůžko takovým způsobem, aby bylo prokazatelné, že svými zády „neopustil“ střepy a přitom mu jeho přikurtování umožňovalo relativní volnost pro potřeby otočení se na bok, vykonání potřeby… Při pokusu byly rekordmanovi monitorovány základní životní funkce. Rekordu, během něhož fakír zhubnul o 12 kg, bylo dosaženo ve dnech 29. dubna – 9. května 2008 v Domě dobrých dnů Agentury Dobrý den v Pelhřimově.

kategorie REKORDMAN ROKU - ŽENY

Rychlostní výroba korálkových andělíčků postiženou autorkou

Miluše Hrnčířová z Hněvic zvládá i se svým postižením (pouze tři prsty, a to na jediné ruce) ruční výrobu miniaturních hraček z korálků. Tři ploché andělíčky o výšce 31 mm zhotovené z 80 korálků o průměru 1 mm vyrobila za 31 minut. Trojrozměrnou postavu anděla o výšce 43 mm a se suknicí o průměru 24 cm z 260 korálků vyrobila za 50 minut. Rekordu bylo dosaženo 14. června 2008 v rámci 18. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.

kategorie Rekordmanská síň slávy

Autogramiáda potomků slavných osobností

Vratislav Ebr uspořádal ve spolupráci s Palácem knih Luxor autogramiádu, na které se sešlo 56 přímých potomků 38 významných (již nežijících) osobností českého kulturního, společenského a vědeckého života.

Akce proběhla 19. listopadu 2005 na Václavském náměstí v Praze.

Největší autogramiáda v ČR

Největší počet autorů knih se na jednom místě a za účelem společné rekordní autogramiády dal dohromady 28. září 1995 v Arbesově knihkupectví v Praze na Smíchově. Na pozvání vyhlášeného knihkupce Vratislava Ebra se tu k podpisování knížek sešlo 190 známých osobností.

kategorie KOLEKTIVNÍ REKORDY

Nejvíce krojovaných v průvodu

Slavnostního průvodu Slováckých slavností vína a otevřených památek, který se konal v Uherském Hradišti dne 13. září 2008, se zúčastnilo 4153 osob v lidových krojích. Vyhlašovatelem pokusu o rekord byl slovácký týdeník DOBRÝ DEN S KURÝREM ve spolupráci s Nadací Děti – kultura – sport a přípravným výborem slavností zastoupeným Klubem kultury Uherské Hradiště.

kategorie Slovensko


Strom plodící největší počet druhů ovoce

Pěstitelé Ján a Jaroslav Malíkovi z obce Dolný Pial (Slovensko) vyšlechtili tzv. středoevropský strom, na kterém jsou naroubovány štěpy plodící pět druhů ovoce – meruňky, švestky, broskve, nektarinky a mandle. Strom byl vysazen na zahradě Domu dobrých dnů v Pelhřimově dne 22. května 2008.

kategorie KURIOZITA ROKU

Největší drak chrlící ohnivé plameny

Řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova vytvořil z jediného kusu topolového dřeva obří čtyřtunovou sochu trojhlavého draka s délkou 849 cm. Drak s dalším rozměrem 161 cm v nejširším místě má obvod 404 cm a díky důmyslné vnitřní konstrukci dokáže za pomoci zabudovaných plynových hořáků chrlit z tlamy až třímetrové plameny. Z tohoto důvodu byla část hlavy draka opatřena oplechováním. Rekordní socha, jejíž vznik byl inspirován skutečností, že Jiříkov má draka ve svém znaku, byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov zaregistrována na sklonku roku 2008 a k vidění je střídavě na hradě Sovinec a v Pradědově galerii U Halouzků v Jiříkově.

kategorie Světové unikáty z České knihy rekordů

Největší sbírka obalů od čokolád

Stanislav Krámský z Prahy je majitelem sbírky obalů od čokoládových tabulek a tyčinek čítající ke dni registrace celkem 130 000 ks. Sbírce se rekordman věnuje od roku 1964, její součástí jsou obaly ze 130 zemí pěti kontinentů a nejstarší exempláře pocházejí již z konce 19. století. Mezi kuriozity této unikátní sbírky patří například kompletní bonboniéra pražské firmy Kluge z 30. let nebo originální balíček kakaa Bensdorp z roku 1940.

Rekord byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov zaevidován 12. června 2009 v rámci 19. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.

kategorie REKLAMNÍ REKORD

Nejvíc mincí jedné nominální hodnoty nashromážděných na dobročinný účel

ZOO Ústí nad Labem uskutečnila akci na podporu vybudování zastřešení výběhu pro aligátory. Akce trvala od 26. 3. 2008 do 28. 9. 2008 a v jejím průběhu bylo návštěvníky a příznivci ústecké zoologické zahrady nashromážděno 1 072 052 ks padesátihaléřových mincí. Mince v hodnotě 536 026,- Kč byly počítány na mincovníku a poté ještě pro kontrolu váženy. Celková hmotnost příspěvku uloženého ve 27 pytlích činila 961, 2 kg.

Rekord byl zaregistrován do České databanky rekordů v neděli 28. září 2008 v Ústí nad Labem.

kategorie EKO rekord

- výroční cena společnosti EKO-KOM zaměřená na oblast třídění odpadů a ekologickou výchovu

Domažlická věž z víček PET lahví

Město Domažlice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice pod vedením Bc. Jany Váchalové uspořádal akci, při níž 280 žáků z 8 škol domažlického okresu sestavilo na ploše náměstí Míru v čase 1 hodina 42 minut a 29 vteřin mozaiku z víček od PET lahví o rozměrech 8 x 56 metrů. Mozaika znázorňovala v poměru 1 : 1 dominantu města - Domažlickou věž. K sestavení obrazce bylo použito 491 520 ks víček, přičemž v přípravném období probíhajícím od září 2007 bylo ve zúčastněných školách nasbíráno rekordních 1 339 391 víček. Rekordu bylo dosaženo 20. května 2008 v Domažlicích.

kategorie Návrat do minulosti - 1995


KURIOZITA : Největší čajovou konvičku na světě vyrobila NEZA Pelhřimov. Čajník zdobící na stezce s názvem Procházka Českou knihou rekordů expozici Zlaté české ručičky má objem 640 litrů.

REKORD: Ali Morovič – 3165 kliků za 1 hodinu.