V prostorách kláštera si totiž zájemci a milovníci historie mohou ještě do poloviny září prohlédnout například obrazy a písemnosti z pozůstalosti této významné, avšak bohužel opomíjené osobnosti našeho kraje.

František Pořický byl rodákem Libkovy Vody, většinu života ale prožil v Plzni a tam také zemřel. „František Pořický s rodiči Matějem a Annou Pořickými a sourozenci bydlel na návsi naproti kostelu svatého Petra a Pavla. Pocházel z rodiny průměrně zaopatřené,“ sdělila Hana Zrno Vondrů z Muzea Vysočiny v Pelhřimově.

Dodala také, že se oženil s o osm let mladší plzeňskou rodačkou Marií rozenou Blažkovou. Když prý bylo Františku Pořickému 41 let, narodila se jim dcera Zora.

Obrazy, náčrty a písemnosti zapůjčila organizátorům výstavy Západočeská galerie v Plzni.