Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách města, v kanceláři Městského kulturního střediska ve Španovského ulici nebo v informačním centru na pacovském zámku. Každý zájemce uhradí při odevzdání přihlášky zálohu ve výši 200 korun, která bude vrácena pouze z vážných důvodů.

Do tanečního kurzu budou opět přijímány jednotlivci i páry. Pokud se ovšem jeden z páru rozhodne, že do tanečního kurzu nenastoupí nebo si zvolí jiného partnera, bude druhý z páru zařazen na konec seznamu uchazečů. Zapsané jednotlivce též nebude možné dodatečně přeřadit do kategorie párů.