Návštěvníci se budou moci díky fotografiím Lenky Hoffmannové blíže seznámit se současným židovským děním.
Fotografie, které budou v galerii k vidění až do 31. května, zachycují například evropskou Maccabiádu v Berlíně v roce 2015 i vnesení nové tóry do zrekonstruované synagogy v Brně.