Koncert, který opět pořádá Kanonie premonstrátů a spolek Musica Siloensis, začíná v půl osmé večer.