Jako jedna ze zásadních (ale nikoliv nových) informací to zazní na páteční výroční schůzi spolku Záboj, který v současnosti sdružuje vedle zmíněného smíšeného pěveckého sboru Záboj i mužský pěvecký sbor Záboj a dětský pěvecký sbor Zábojáček.

Členky a členové Záboje byli o hlavní změně informování už při posledním loňském vánočním koncertě v sobotu 22. prosince v pelhřimovském kostele svatého Víta. „Předsedkyně Záboje Marie Hořejší oznámila plnému kostelu po koledách smíšeného sboru, že sbormistryně Vlasta Veselá vedla dnes sbor naposledy,“ vrátila se k důležitému okamžiku z 22. prosince kronikářka Záboje Jana Chalupová.

Oznámení o rozhodnutí Vlasty Veselé o odchodu z postu sbormistryně se odehrávalo v emotivní atmosféře. „Nastaly velké ovace sboru i posluchačů,“ připomněla Jana Chalupová a dodala, že nechyběly ani slzy dojetí.

Vlasta Veselá poprvé dirigovala smíšený pěvecký sbor Záboj 13. dubna 1999. Stalo se tak při Jarním koncertě ve freskovém sále pelhřimovského muzea. „Jako vzácný host recitoval Vladimír Ráž, člen Národního divadla v Praze,“ vzpomněla si kronikářka Záboje.

Vlasta Veselá se ujala funkce sbormistryně, když onemocněl Josef Škoda, její předchůdce, který vedl smíšený pěvecký sbor Záboj 33 let. Vlasta Veselá byla tehdy předsedkyní Záboje a sbormistryní se stala v okamžiku, kdy se odmítla smířit s tím, že by pěvecký sbor měl skončit, než přijde sbormistr nový.

Kronikářka Jana Chalupová u příležitosti aktuální významné změny ve sboru připomněla některé okamžiky, které budou s působením Vlasty Veselé navždy spojené. „Nesmím zapomenout, že největší podíl z nás všech měla na krásných oslavách 150. výročí založení Záboje v září roku 2012,“ poukázala na jednu z událostí Jana Chalupová.

Vlasta Veselá ale v Záboji zůstává, dál bude ve smíšeném pěveckém sboru působit jako zpěvačka. Sbormistrem smíšeného pěveckého sboru se od ledna 2019 stal Petr Žák, který stojí už od září 2009 v čele mužského pěveckého sboru Záboj a od září 2011 je ještě sbormistrem dětského pěveckého sboru Zábojáček.