Jenže pořadatelé benefice nazvané „Leničce & Kristýnce" ukázali, že pokud se vytyčí velký cíl a naleznou se lidé s vůlí a srdcem, na velikosti místa konání nezáleží.

Lenička z Těmic a Kristýnka z Pelhřimova jsou dvě dívenky školou povinné. První má nádor v hlavě, druhá v hrtanu. Jsou po operacích, chemoterapiích, ozařování. Pro ně samotné jsou to těžké útrapy, pro jejich rodiče tíha psychická, fyzická i finanční. Lenička se léčí již rok, vyhlídky má nadějné, magnetická rezonance vypadá příznivě, výsledky testů zatím nikoliv. Kristýnku trápí nádory v hrtanu přes půl roku. První léčba jí nezabrala, teď podstupuje vyčerpávající kúru znovu.

„Víme, jak je to pro všechny složité. Soucítíme s nimi, proto jsme se rozhodli pomoci. Například náklady na léky, speciální výživu, na cesty do nemocnice, na vše, co je potřeba, jsou velikou zátěží. Doufáme, že jim částka, kterou se beneficí podařilo získat, situaci aspoň trochu ulehčí," říká organizátorka akce Eva Žádníková.

„Děkuji moc všem, co se nějakým způsobem do akce zapojili a pomohli ji uspořádat. Holčičkám přeji za sebe i ostatní hodně sil v boji se zákeřnou nemocí a brzké uzdravení," vzkazuje mladá žena, jež v Těmicích žije a právě v její hlavě se vylíhl nápad benefici udělat.

Honorář nechceme

Benefice měla dvě etapy. Odpolední, která odstartovala hodinu po dvanácté, byla pro děti. Je rozparádila diskotéka v podání DJ Gizzyho z Kardašovy Řečice a také malování na obličej. V průběhu dětské části vystoupila děvčata z tanečně-sportovního kroužku z kamenické Základní školy, překvapení přichystal kouzelník Hruška. V tombole byla spousta cen. Pozornosti mládí neušla balónková výzdoba sálu, brzo vzala za své, dětem se balónky tuze líbily. Večerní etapa začala úderem 20. hodiny, když mezi programem dětským a pro dospělé byla dvouhodinová přestávka vyplněna úklidem, dopravou a instalováním tomboly. Večerní zábava začala včas, o muziku se starala kapela Synkopa z Pelhřimova a Černovická dechovka. Zpestřením bylo vystoupení skupiny historických tanců Ballare z Jindřichova Hradce.

O půlnoci proběhla dražba cen, akce skončila okolo třetí hodiny ranní. „Ti, co hráli, tančili, pouštěli muziku, vystoupili bez nároku na honorář i cestovné. Jsou skvělí," děkuje Žádníková.

Akce na pomoc malým slečnám byla spontánní a setkala se s tak příznivou odezvou, že to bylo až neskutečné. „Myslela jsem, že v dnešní uspěchané době se nedá něco takového uspořádat. Avšak pomohli kamarádi, když jsem přípravy řídila z Prahy. Těžké bylo najít termín, kdy mají volno vystupující. Obec sponzorsky poskytla kulturní dům, místní sbor dobrovolných hasičů akci zaštítil," nešetří slovy díků Žádníková.
Nejen firmy, ale i obyčejní lidé ji prý začali volat a psát, že mají věci do tomboly. „Bylo úžasné, když jedete k cizím lidem a oni vám dávají třeba vlastnoručně vyrobené věci do tomboly," doplňuje pořadatelka akce. Reklamu zajišťovala díky sociální síti a rozneseným letáčkům a plakátům po vesnicích a městech.

Díky učitelce Zdeňce Jůnové se zapojila i Základní škola v Kamenici nad Lipou, která nechala zdarma u místních i přespolních truhlářů vyrobit dřevěné Andělské kostičky. „Děti si je ve škole mohly polepit, pokreslit a odnést domů za dvacetikorunový poplatek. Ve škole byly dětmi utvořeny i krásné pozvánky a nádherný transparent," uzavírá Eva Žádníková s tím, že jejím cílem i tipem bylo získat pro děvčátka 40 tisíc korun.

Výtěžek ovšem překonal veškerá její očekávání. Odpečetěná kasa, která byla na sále pro dobrovolné příspěvky, dražba, vstupné, dvě tomboly, finanční dary a Andělské kostičky dohromady daly částku 95 947 korun, která byla mezi obě holčičky rozdělena.
„Je to neuvěřitelné, že se na malé vsi vybrala taková částka. Mám z toho radost, je to hlavně zásluha Evy, která akci precizně připravila," uvedl Grigorij Orljanski, který coby diskžokej provedl děti jejich zábavným odpolednem.

Roman Pišný