Statut kulturní památky získal také objekt s pozůstatky parkánové bašty v ulici Příkopy, který se nachází na území městské památkové rezervace v těsném sousedství městského opevnění.

Nová kulturní památka je postavena přímo na parkánové baště. Objekt je funkčně a stavebně propojen se sousedním bývalým hostincem Stará pošta, který byl kulturní památkou prohlášen ve třetím čtvrtletí minulého roku. „Navenek poměrně nenápadná stavba v sobě pohlcuje pozůstatky bašty, které lze identifikovat v půlkruhovém tvaru nároží stavby. Je zároveň dokladem historického vývoje městského opevnění a jeho zakomponování do rozrůstající se zástavby,“ upřesnil popis objektu ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Navzdory nevhodným úpravám se v objektu s polozapuštěným klenutým suterénem dochovalo několik autentických okenních výplní a velký historizující sál s bohatou štukovou výzdobou.

Souběžně s patrovým objektem s pozůstatky bývalé městské bašty v pelhřimovské ulici Příkopy byly za kulturní památky prohlášeny tradiční venkovská usedlost na jižní straně návsi v Mysliboři na Jihlavsku a dům v nejstarší zástavbě bývalé židovské čtvrti ve Velkém Meziříčí.