O užší spolupráci s tamním ústavem ve Vilšanech už delší dobu usiluje také Sociální ústav v Těchobuzi. Jeho ředitelka Simona Tomanová a další pracovníci jsou právě na pracovní návštěvě Zakarpatska ohledně natáčení filmu Nikola Šuhaj loupežník. „Filmem chceme navázat na projekt Malého prince, kterého jsme natáčeli v koprodukci s Polskem a Slovenskem. Právě tím, že se rozvinula spolupráce s Ukrajinou, se nám naskytla příležitost natáčet přímo na Koločavě,“ hlásila z Ukrajiny Simona Tomanová.

Film začne vznikat v srpnu

Ve snímku budou hrát sami mentálně postižení. Přípravy na natáčení vrcholí. „Je napsán scénář a právě se překládá do ukrajinštiny, polštiny a slovenštiny. Děláme casting ukrajinských herců, z nichž sedm obsadí některé role ve filmu. Jinak vše organizujeme tak, abychom v srpnu mohli začít točit,“ informovala Tomanová. Scénář napsala tradičně sama ředitelka a režie se opět chopil Jiří Svoboda, dramaturg regionální televize R1.

Dílo pak bude v červnu příštího roku soutěžit na pražském festivalu Mental Power, kde byli tvůrci i postižení herci už dříve oceněni. Rozběhnutá spolupráce však filmem rozhodně neskončí. „S Ukrajinou spolupracujeme zatím na úrovni společných návštěv, ale do budoucna chystáme výměny klientů i pracovníků. Loni nás navštívil soubor postižených z Vilšan, vystupovali také na krajském úřadě,“ sdělila Tomanová.
Historické vazby

Partnera na Zakarpatské Ukrajině má i domov důchodců v Proseči u Pošné. „V rámci naší cesty jsme navštívili celkem tři ústavy včetně partnerského domova důchodců ve městě Vinohradis. Spolupráce probíhá v rámci vzájemných stáží a v rámci možností i materiální pomoci,“ řekl ředitel domova důchodců v Proseči Jan Hormandl.

Jaké jsou tedy motivy spolupráce a pomoci? „Je to dáno jednak historicky. Češi se díky kladnému působení v regionu stále těší přízni. Motivem je i to, že po roce 1989 jsme my samotní sbírali zkušenosti například v Holandsku a nyní bychom měli pomáhat,“ dodal Hormandl.

Sociální péče na Ukrajině se tak zlepšuje i díky našemu kraji. „Ve všech zařízeních sociální péče na Zakarpatské Ukrajině jsme viděli obrovský posun v oblasti zabezpečení primární péče o klienty. Je vidět, že vzájemné výměny jednotlivých delegací přináší posun v kvalitě péče i prostředí,“ uzavřel krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál.