Prvním tématem jsou Klenoty barokního sochařství v českých zemích, tématem druhým pak Čínská medicína v naší zahrádce. „Jak to všechno funguje? Vyberte si jedno ze dvou témat. Dalším krokem je zajít do Seniorpointu Hodiny H a přihlásit se. Pak už jen docházíte na jednotlivé přednášky, které jsou rozloženy od února do dubna 2019 a je jich celkem šest,“ přiblížila postup při přihlašování se ke studiu a termíny Eva Havlíčková z Hodiny H.

Semestr bude ukončen slavnostním setkáním všech seniorských studentů. „Na něm senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru,“ poznamenala Eva Havlíčková.

Do studia v nadcházejícím semestru se mohou zapojit všichni senioři, kteří mají čas a chuť se o barokním sochařství a čínské medicíně dozvědět něco nového. A také chuť poznat v Seniorpointu Hodiny H nové spolužáky.

Eva Havlíčková připomněla, že zájemci o studium, přestože je řeč o Virtuální univerzitě třetího věku, nepotřebují počítač a internet. „Vše se odehraje za pomoci pracovníka Hodiny H, takže stačí jen zajít do sídla Hodiny H v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově,“ dodala organizátorka studia.

Pelhřimovští senioři studují v rámci Virtuální univerzity třetího věku v Seniorpointu Hodiny H už osm let. „Mají za sebou již patnáct semestrů plných nejrůznějších témat z oblasti umění, zdraví, geometrie, etiky a dalších,“ připomněla Eva Havlíčková.