Zastihnout je můžete 19. prosince od 18.30 hodin ve Vyskytné v kostele Jména Panny Marie, dále 27. prosince od 15 hodin v Pacovském kostele sv. Michaela a poslední koncert se uskuteční 28. prosince od 17 hodin v křemešnickém kostel Nejsvětější Trojice.

Křesťanské zpěvy různých žánrů někteří členové Scholy doprovodí na kytaru, varhany, flétnu, housle, ale i saxofon. Na jaře tohoto roku začalo sedm členů Scholy vystupovat také samostatně jako menší pěvecký sbor, který si dal název Řekni všem.
V repertoáru se zaměřuje na více hlasů vokální písně s duchovní tématikou ve vlastních úpravách. Na koncertech bude vystupovat zároveň se Scholou.

Vstupné je dobrovolné a všechny koncerty na Pelhřimovsku jsou benefiční. Ve Vyskytné výtěžek půjde na opravu kostelních varhan, které jsou v havarijním stavu.

V Pacově chtějí členové sboru vstupné věnovat zemím Blízkého Východu, jež jsou zasaženy válkou. A na Křemešníku bude výtěžek věnován na opravy poutního místa. (dš)