Večer se uskuteční v Zámeckém sále od 19 hodin a pořad je pojmenovaný „Zázrakem lásky bratry v lidech probudím".

Název byl inspirován veršem z básně Dary srdce ze sbírky Drsná láska, která byla poslední knihou vydanou za básníkova života. Průvodní slovo bude mít ředitel místního muzea Vlastimil Simota, na kterého naváže vystoupením literární historik Jakub Raš.
Jako hudební doprovod uvidíte a uslyšíte hudebního skladatele Jiřího Bílého s kytaristou Michalem Röhri-chem, protagonisty „sovovského" CD Až bude po boji.

Nadaná violoncellistka Margit Koláčková doprovodí přednes Sovových básní prostřednictvím populárního herce Alfreda Strejčka, který přijal pozvání pacovského muzea a je ctitelem poezie Antonína Sovy.

Prodávány budou básnické sbírky Antonína Sovy, jeho biografie a výbor Já nikdy nechci dohotoven být. K prodeji bude i CD Až bude po boji. Vstup je volný. Akce má být důstojným završení letošních oslav 150. výročí narození básníka Antonína Sovy.

Jiří Poděbradský