Jedná se o 11. ročník veřejné ankety, která je rozdělena do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. „V našem kraji je spousta lidí, kteří dobrovolně a ochotně věnují svůj volný čas ve prospěch druhých a jsou významným prvkem kulturní společnosti a posilují její sociální soudržnost," vysvětlil význam obou soutěží radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

Pelhřimovsko má v anketě hned několik želízek v ohni. V kategorii kulturní aktivita je nominováno Čertovské rojení v Pelhřimovském pekle, kdy se každoročně otevírá 5. prosince v pelhřimovském pekle na Masarykově náměstí v domě čp. 10 pekelná brána a nastává tam rojení čertů.

Loni si tuto akci nenechalo ujít okolo tisícovky dětí a dospělých. Dalším počinem je šestý ročník FolKaliště, který se konal na začátku loňského června. Folkový festival vznikl na základě návštěv Pavla Lohonky Žalmana a rok od roku roste počet jeho účastníků.
O hlasy bojuje i Humpolec, který soutěží s expozicí Jak se žilo, jak se šilo, která je k vidění v Muzeu Dr. A. Hrdličky v Humpolci od loňského 30. května. Na návštěvníky dýchne atmosféra venkovského obydlí ze začátku 20. století.  Dalším počinem je festival divadelních ochotníků – Hon-zlův Humpolec.

„Festival se snaží bořit mýtus, že svoji práci mohou prezentovat jen známí lidé. Přitom mohou soutěžit i „neznámí" ochotníci. Díky nesoutěžní přehlídce amatérských divadelních souborů se totiž na jevišti humpolecké divadelní scéně vystřídalo už přes třicet souborů z celé republiky," přiblížila vedoucí tamního Městského kulturního a informačního střediska Marcela Kubíčková.

Soutěží synagoga i roubená stodola

V kategorii Péče o kulturní dědictví za Pelhřimovsko soutěží pět subjektů. V části Hořepníku – v Březině byla obnovena část fasády včetně restaurování venkovního dřevěného schodiště zámku, jehož současná podoba pochází z roku 1893.

V Humpolci se dočkala celkové obnovy synagoga, a to včetně restaurování výmalby interiéru. Ta se nachází uprostřed židovské čtvrti, kterou původně tvořilo třicet domů.

Lidé mohou dále dát svůj hlas i stavbě funkční repliky kachlových kamen na hradě Orlík. Stavba byla provedena loni a potřeba na ní bylo 76 kusů kachlů vypálených v peci přímo na hradě.

Dále v kategorii soutěží i loňská oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v Libkově Vodě. „Socha do obce neodmyslitelně patří a zub času ji poškodil, byly na ní neodborné zásahy. Chyběla palmová ratolest, symbol mučednické smrti a svatozář měla čtyři hvězdy místo pěti. Její povrch byl pokrytý mechem a lišejníkem," sdělila důvody oprav starostka Jana Bečková.

Posledním zástupcem regionu je celková obnova roubené polygonální (mnohoúhelníkové, pozn.redakce) stodoly v Těchobuzi. Jedná se o jedinou dochovanou polygonální roubenou stodolu na Vysočině a jednu z mála v české republice, která je dochována na svém původním místě.

TOP 30 počinů z obou kategorií je zveřejněno na internetových stránkách Kraje Vysočina a v novinách Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. Vítězové budou vyhlášeni v květnu.

Zlatá jeřabina 2014

Kulturní aktivita
• Čertovské rojení v Pelhřimovském pekle
• FolKaliště
• Honzlův Humpolec
• Jak se žilo, jak se šilo

Péče o kulturní dědictví
• Hořepník (Březina) – Obnova části fasády vč. restaurování venkovního dřevěného schodiště zámku
• Humpolec – Obnova synagogy vč. restaurování výmalby interiéru
• Humpolec – Stavba funkční repliky kachlových kamen na hradě Orlík
• Libkova Voda – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
• Těchobuz – Obnova roubené polygonální stodoly
Zdroj: www.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/