„Pro letošní rok jsme podali pět žádostí na získání finančních prostředků, které by navýšily objem přidělených financí vrozpočtu knihovny. Díky nim bychom mohli uskutečnit řadu zajímavých záměrů nejen pro uživatele knihovny, ale i pro všechny obyvatelepelhřimovského regionu,“ přiblížila vedoucí Městské knihovny Iva Rajdlová stím, že úspěšnost vprojektech byla stoprocentní a knihovna si tak polepšila o více než 74 tisíc korun.

Zajímavé besedy

Knihovna uspěla v projektu Česká knihovna 2007, který podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných knihoven.

„Dále jsme získali osm tisíc korun na projekt Zvuková knihovna. Peníze použijeme na nákup zvukových knih, které slouží především pro uživatele srůzným druhem zdravotního postižení,“ informovala vedoucí. Ze stejného projektu knihovna obdržela sedm tisíc korun na projekt Celoživotní vzdělávání. „V jeho rámci pořádáme zajímavé přednášky. Nově mohli zájemci navštívit poslechové pořady věnované Jaromíru Nohavicovi či Karlu Krylovi, pokračovat budou oblíbené přednášky zdějin umění, psychologie, etnografie a cestopisné pořady“ dodala Iva Rajdlová.

Naposledy se díky přiděleným penězům konala diskuze s moderátorem České televize Václavem Moravcem. Vúterý přijede televizní reportér Stanislav Motl a přislíbena je přednáška Zdeňka Mahlera.

Využívání databází

Další finance umožňují zkvalitnění záznamů o autorech, jejichž díla se nachází ve fondu pelhřimovské knihovny. Zprostředků Ministerstva kultury ČR knihovna získala téměř 27 tisíc korun na přístupy do databází Tamtam firmy Anopress a databáze ČTK, které mohou využívat návštěvníci pelhřimovské studovny.

„Tyto elektronické informační zdroje jsou významným zdrojem nejrůznějších informací zmnoha oborů lidské činnosti. Databáze Tamtam například obsahuje plné texty článků českých celostátních i regionálních periodik, mediální zdroje – články z novin a časopisů, záznamy relací rozhlasu a televize, vědomostní zdroje - například Ottův slovník naučný nebo Kronika lidstva,“ vyjmenovala Iva Rajdlová.