„Diskutovalo se o návrhu scénáře Kláry Halmanové a Čeňka Třečka. Byly předloženy i připomínky, které se nyní zpracovávají. Na dalších schůzkách bude vytvořen harmonogram prací tak, aby se expozice mohla otevřít na podzim příštího roku,“ přiblížil kamenický starosta Ivan Pfaur.