Výstava, kterou připravili kurátoři Dušan Brozman & Emma Hanzlíková, potrvá do 16. února příštího roku a sleduje možnosti československé a následně české a slovenské klasické malby posledních 30 let. Soustředí se na smyslové vnímání konkrétních jevů v malířství, jako jsou barvy, tvary, světlo či rukopis autora.

„Retinovým uměním“ Marcel Duchamp, jak dále uvádí charakteristika výstava, hanlivě označil díla, která se soustředí pouze na optický vjem. Výstava klade důraz právě na vizuální podstatu obrazu, která je rovnocenná ideové složce díla. Může být způsobem tradičního čtení současné malby, nebo současným čtením tradiční malby.

Výstava je pořádána u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce, téměř čtyři desítky umělců na ní vystavují 46 prací. „Výstava na jedné straně navazuje na předcházející čtyři výstavy, ale současně je zase jiná, využívá jiné architektury, podílí se na ní další kurátor. V každém případě stojí za to ji navštívit,“ poznamenala výkonná ředitelka 8smičky Marcela Straková.