V zaplněném zámeckém sálu odstartovala akce úderem druhé hodiny odpolední. Přítomní návštěvníci se mohli zaposlouchat například do hudebního vystoupení flétnistky Anny Baštové, studentky Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze či si užít krátký koncert Saxofonového kvarteta Základní umělecké školy Pacov pod vedením Vojtěcha Kudrny.

Zájemci se pak přesunuli na komentovanou prohlídku reinstalované Galerie akademického malíře Jana Autengrubera, kterou vedla Pavlína Bartoňová. Přístupné byli v rámci sobotního odpoledne také Městská knihovna, informační centrum a výstavní sál muzea. Nejen Pacovští mohli také zhlédnout zcela nové expozice muzea.