A že se bylo na co dívat. Otevřeny byly expozice zámku a špýcharu a nově také stavební části zámeckého pivovaru.

Děti mohly zhlédnout Muzikál o 12–ti měsíčkách v podání školáků z Kamenice nad Lipou, divákovo oko potěšil soubor historických tanců Calyculus (na snímku) a pro potěchu duše zase přispěla hudba starých mistrů v podání souboru Trio Antico.

Obzvláště páni ocenili výstavu žirovnických modelářů a děti si zase přišly na své při pouťovém veselí. V zámeckém špýcharu se také konala vernisáž světoznámého fotografa Jindřicha Štreita a žirovnického rodáka, pastorálního medika a forenzního psychiatra Jaroslava Maxe Kašparů.

Výtěžek z dobrovolného vstupného, necelých třináct tisíc korun, poputuje na nadaci, Pomozte dětem.