Úvodem zazpívali v hebrejštině kánon – Hine Ma Tov Umanaim, což znamená v překladu: Jak je dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně!. „Zpívali překrásně, úžasně, v synagoze zněly libé hlasy. Po úvodním kánonu následovalo 20 českých a moravských písní,“ ohlédla se za červnovým koncertem předsedkyně Spolku pro synagogu Libuše Hodíková.

Libuše Hodíková při této příležitosti zdůraznila, že národ, který zanedbává hudbu a památky, zanedbává i svoji totožnost. „Bez hudby by se nám těžko žilo, proto si zpívejte. Písničky pohladí po duši, navodí dobrou náladu, zaženou chmury. Jsou zázračným lékem na slzy, bolest i zármutek. Probouzí v nás radost, štěstí i důvěru,“ řekla předsedkyně Spolku pro synagogu, který působí v Nové Cerekvi.

Novocerkevická synagoga má maurský sloh a asyrsko-babylonskou architekturu. Je to perla, skvost, dominanta Nové Cerekve. Zásluhou mnoha dobrých lidí se synagogu podařilo zachránit.

Další koncerty jsou v ní na programu v závěru léta. V pátek 23. srpna to bude koncert české folkové skupiny Spolektiv, v neděli 8. září koncert sboru a kapely Ten Sing Pelhřimov a v pátek 20. září koncert komorního pěveckého sboru Lumen Pacov.