Sbírka vinných etiket je zajímavá tím, že během její prohlídky může návštěvník vidět jemné rozdíly mnohých druhů vín či specifika vín v jednotlivých letech, nebo vývoj designu vinných etiket. Při příležitosti zahájení této výstavy se od 17 hodin ve výstavním sále zámku pánů z Říčan na Masarykově náměstí v Pelhřimově uskuteční vernisáž včetně ochutnávky vína.

Zápal pro sběratelství provází Rudolfa Fojtíka již od útlého dětství, v současnosti sbírá známky, etikety, pivní tácky, mince, nebo se věnuje sběru papírových firemních odznaků a dalším.