Jedná se o putovní výstavu, která nese název Poklady Vysočiny – Skvosty depozitářů. Návštěvníci muzea si mohou zblízka prohlédnout ty nejcennější památky z našeho kraje, mezi kterými najdou například zlaté poklady, drahokamy i významná díla předních českých umělců. Jednotlivé části výstavy jsou navíc rozmístěny po celém objektu muzea, a výstava se tedy prolíná se stálými expozicemi.