Program kláštera potvrzuje, že velikonoční období má podle věřících katolíků poněkud odlišnou podobu od zažitých obecných představ o čase Velikonoc. Premonstráti tedy nepřipravují vůbec žádný program na Velikonoční pondělí.

Program naopak začíná už 9. dubna, tedy o neděli, která bývá označována jako Květná nebo pašijová. Klášter připravil slavnostní průvod k připomenutí vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Průvod vyjde v 10.15 z kostela svatého Petra a Pavla na želivském hřbitově a skončí v opatském kostele Narození Panny Marie. Po průvodu, v 10.30 hodin, začne slavnostní mše svatá, jde o takzvanou Květnou neděli.

A podobný víceméně duchovní charakter budou mít „premonstrátské“ Velikonoce i v nadcházejícím týdnu. „Pohané oslavují o Velikonocích svátky jara – probouzení se přírody. Věřící člověk je Bohem zvaný k probuzení se k novému životu. To je jedno ze základních poselství Velikonoc – nový život nového člověka, který nám skrze svou smrt a zmrtvýchvstání přinesl Ježíš. S jeho pomocí můžeme dát smysl svému životu,“ objasnil poslání nadcházejících svátků želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek.

Série zásadních bohoslužeb a církevních rituálů bude v želivském klášteře pokračovat ve čtvrtek 13. dubna, tedy na Zelený čtvrtek.
Po něm přijde Velký pátek, začne v kostele už v půl osmé ráno modlitbou a posvátným čtením. Další velkopáteční obřady jsou na pořadu od sedmnácti hodin, křížová cesta nazvaná S Ježíšem v životě umučeného Josefa Toufara.

Ta nejslavnostnější část Velikonoc v klášteře nastane na Bílou sobotu ve 20 hodin. A vše vyvrcholí na Boží hod velikonoční, tedy příští neděli. Slavnostní mše svatá je na programu dopoledne od půl jedenácté. Večer ve 20 hodin obstará tečku za želivskými duchovními Velikonocemi divadelní představení Otevři dveře.

Želivský farář Tadeáš Robert Spišák působí v klášteře od svého kněžského svěcení v roce 2009, takže už ví, že lidé „premonstrátské“ Velikonoce znají a vítají. „Lidé si zvykli, že mají u nás otevřené dveře celoročně. Velikonoce jsou však pro nás jedním z vrcholů. Zvlášť se všichni těšíme na divadelní představení, které zahrají děti na velikonoční neděli ve 20 hodin v opatském kostele,“ dodal Spišák.

A samotný opat Šimek připomněl, že o Velikonocích, jak se už stalo u želivských premonstrátů tradicí, bude požehnaná i nejnovější várka piva z klášterního pivovaru – Velikonoční šestnáctka. „Nebude to jediné speciální pivo, které tento rok navaříme. Náš pivovar totiž oslavuje čtyři sta let od svého založení a pak si připomínáme sto pět let od narození velkého želivského opata a svědka víry Víta Bohumila Tajovského. Jedno z našich piv jsme se proto rozhodli pojmenovat po něm – Vitus,“ řekl Šimek.