Výstava nese název O stromech i kraji. „Umělecv plenéru hledá a nachází uklidňující pocit sounáležitosti s rodným krajem pod Stražištěm, citlivě vnímá jeho estetické hodnotya genia loci. Vše reálné, krajinné prvky, tvar a barvy, jsou mu přitom inspiračním východiskem, nikoliv cílem,“ nastínil Vlastimil Simota, ředitel muzea Antonína Sovy v Pacově.

Jedná se o soubor pastelů a akrylů, který vznikl během uplynulých dvou let. „Výsledkem Šmilauerova pojetí jsou pak dynamické obrazy vyznačující se nepředvídatelnou stylizací a barevností. To vše ale působí přirozeně a přesvědčivě, malíř, krajina, její paměť a síly se navzájem prostupují v bodě souznění,“ doplnil Simota.

Zajímavého díla Tomáše Šmilauera si všiml i investiční fond Pro arte, který probíhající výstavu obohatil o stejnojmenný katalog.

Expozice v Kapli potrvá do neděle 13. srpna. „Již nyní je zřejmé, že výstava obrazů Tomáše Šmilauera náleží k nejvýznamnějším kulturním událostem tohoto roku v Pacově,“ usmál se Simota.