V loňském roce kamenická knihovna zájemcům nabídla jak na dospělém, tak dětském oddělení řadu přednášek, besed a také dílen. Nezůstala pozadu ani co se celostátních akcí týče, připojila se totiž například k akci Týden knihoven či Březen - měsíc čtenářů. „Dospělé oddělení pokračuje v pořádání výstavek, na které si naši čtenáři již zvykli a sledují je. S ohlasem se setkávají i tvůrčí dílny, které jsme začali dělat i pro dětské zájemce,“ prozradila vedoucí kamenické knihovny Hana Senderáková.

Dodala také, že s největší návštěvností se setkaly přednášky Zdeňka Martínka, Ivy Georgievové, Elišky Beránkové a Aleny Maršíkové Fingerhutové. „Opět jsme se snažili reagovat na požadavky návštěvníků, proto se objevila a objeví i nová témata přednášek,“ lákala Senderáková příznivce kamenické knihovny.

V roce 2017 získala knihovna dotaci z grantu Ministerstva kultury České republiky Knihovna 21. století na projekt Celoživotní vzdělávání. Dětské oddělení získalo ocenění za druhé místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna v kategorii obcí do pěti tisíc obyvatel.

Podle Hany Senderákové je v knihovně také často využívána meziknihovní výpůjční služba. „Jsme rády, že tuto službu můžeme studentům a ostatním čtenářům poskytnout a nahradit tak literaturu, která u nás není dostupná přímo. To se týká především naučné literatury k diplomovým a bakalářským pracím a ke zkouškám na vysoké školy,“ informovala Senderáková.

Kamenická knihovna navíc svým dlouhodobě nemocným čtenářům a seniorům průběžně nabízí donáškovou službu. „V neposlední řadě bych chtěla upozornit na dlouhodobou akci, která nám několik měsíců ztěžovala naši práci a vám všem návštěvu dospělého oddělení, a to je zateplení dospělého oddělení a výměna oken.

Statistické údaje Městské knihovny v Kamenici nad Lipou za rok 2017

Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2017 - 679
z toho čtenáři do 15 let - 279
Návštěvníci v knihovně celkem - 22 269

Výpůjčky celkem 40 681 z toho:

naučná literatura pro dospělé 4 901
beletrie pro dospělé 22 015
naučná literatura pro děti 1 534
beletrie pro děti 6 768
ostatní dokumenty (CD) 375
periodika 5 088

Kulturní akce pro veřejnost 32
Vzdělávací a výchovné akce 134
Meziknihovní výpůjční služba požadavky zaslané z jiných knihoven 147
požadavky zaslané jiným knihovnám 719